Usługi

 

  • księgi rachunkowe
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • jednolite pliki kontrolne (JPK)
  • obsługa transakcji podzielonych płatności (split payments)
  • dokumentacja kadrowo-płacowa, w tym pomoc w opracowaniu dokumentacji RODO

Księgi Rachunkowe

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont

• wyprowadzanie zaległości księgowych • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7 oraz JPK-V7 i JPK-V7K)

• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych

• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny

• sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)

• polityka rachunkowości

• INTRASTAT

Podaktowa Księga Przychodów i Rozchodów

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
• przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7 oraz JPK-V7 i JPK-V7K)
• uczestnictwo w kontroli, udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

Kadry i Płace

• zakładanie i prowadzenie akt osobowych

• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) oraz przelewów na ten podatek

• wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie przelewów tych składek

• sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

• prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych

• rozliczenia z PFRON

Moje doświadczenie.

Twój zysk!

 

Możliwość przekazywania dokumentów kurierem, pocztą tradycyjną lub e-mailem,

Księgowość dla Małych i Średnich Firm. W 100% Profesjonalne Usługi,

Indywidualne podejście i dedykowana księgowa,

Bezpieczeństwościsła współpraca z profesjonalnym księgowym pozwala uniknąć żmudnego śledzenia przepisów prawa podatkowego i stresu związanego z możliwością popełnienia błędu w ważnej dokumentacji.

Rozpocznijmy

współpracę

 

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać warunki handlowe oraz aktualne cenniki.

KONTAKT ZE MNĄ >

Doradca Finansowy

Ryczałt Ewidencyjonowany

• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku od towarów i usług
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• kadry i płace

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Fanface Warka © 2021

La Matita sp. z o.o

ul. Ordynacka 14 lok. 11

00-358 Warszawa

KONTAKT ZE MNĄ >