Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, cena obsługi księgowej jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług księgowych.

Ceny usług księgowych uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu opodatkowania, jak również od dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT oraz formy prawnej i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej tj. od wielkości stanu zatrudnienia i ilości generowanych przez Klienta dokumentów własnych oraz otrzymywanych dokumentów obcych.

Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy w okresie pierwszych trzech miesięcy korzystne rabaty, a także pomoc w czynnościach dotyczących rejestracji firmy i zgłoszenia tego faktu właściwym instytucjom.
Każdy nasz nowy Klient otrzyma od nas rabat na usługi księgowe w wysokości 20% przez pierwsze trzy miesiące obowiązywania umowy.

 

przykładowe ceny naszych usług

 Książka przychodów i rozchodów  od 150,- zł
 Księgi rachunkowe  ok 500,- zł
 Lista płac  od 80,- zł

ceny usług wirtualnego biura

 rejestracja firmy pod naszym adresem  45,- zł/miesięcznie
 odbiór korespondencji  w cenie usługi
 informacja o odebranej korespondencji  w cenie usługi
 na życzenie otwieranie i przesyłanie skanów korespondencji na adres e-mail lub fax  15,- zł